ประชาสัมพันธ์

ประกาศ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) GISTDA เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างโครงการ ตำแหน่ง นักยุทธศาสตร์ ฝ่ายธุรการและสนับสนุน ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล ฝ่ายธุรการและสนับสนุน ตำแหน่ง นักยุทธศาสตร์ ฝ่ายบริหารโครงการและสัญญา
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) GISTDA เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างโครงการ   ตำแหน่ง นักยุทธศาสตร์ ฝ่ายธุรการและสนับสนุน  ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล ฝ่ายธุรการและสนับสนุน  ตำแหน่ง นักยุทธศาสตร์ ฝ่ายบริหารโครงการและสัญญา

ผู้สมัครสามารถติดตามประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ 
 ได้ทางเว็บไซต์   http://www.gistda.or.th/

สามารถสอบถามข้อมูล ได้ที่ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักบริหารกลาง
โทร 02-141-4461-2