ประชาสัมพันธ์

ประกาศ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) GISTDA เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างจ้างเป็นลูกจ้าง สทอภ. ตำแหน่ง นักยุทธศาสตร์ สังกัด ฝ่ายพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานภูมิสารสนเทศของประเทศ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) GISTDA เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างจ้างเป็นลูกจ้าง สทอภ. ตำแหน่ง นักยุทธศาสตร์ สังกัด ฝ่ายพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานภูมิสารสนเทศของประเทศผู้สมัครสามารถติดตามประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ 
 ได้ทางเว็บไซต์   http://www.gistda.or.th/

สามารถสอบถามข้อมูล ได้ที่ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักบริหารกลาง
โทร 02-141-4461-2